ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΝΕΥΜΑ;

Ναι. Μια σύντομη άσκηση μπορεί να απαντήσει αυτήν την ερώτηση στον οποιονδήποτε: Ζητήστε από κάποιον να κλείσει τα μάτια του και να φανταστεί την εικόνα μιας γάτας, και θα έχει τη διανοητική εικόνα μιας γάτας. Ρωτήστε τον ποιος κοιτάζει την εικόνα της γάτας και θα απαντήσει «εγώ». Αυτό το οποίο κοιτάζει τη γάτα, είστε εσείς το πνεύμα. Κάποιος είναιένα πνεύμα, ο οποίος έχει μια διάνοιακαι κατοικεί σεένα σώμα. Εσύ είσαι εσύ μέσα σ’ ένα σώμα.