ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ SCIENTOLOGY ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΓΚΑΟΥΤΕΝΓΚ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Για να βοηθήσουν τις ζωτικές κυβερνητικές υπηρεσίες, οι VM απολύμαναν την υποδομή σχεδόν κάθε κυβερνητικού κλάδου σε όλες τις εννέα περιφέρειες της Γκαουτένγκ, καθώς και νοσοκομεία, σχολεία και εκκλησίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ

Οι Εθελοντές Λειτουργοί βοηθούν διανέμοντας φαγητό στο Κάνσας Σίτι
Συνεργασίες στην «Καρδιά της Αμερικής»
Οι Εθελοντές Λειτουργοί της Scientology βοηθούν ένα νησιωτικό έθνος
Πρεσβευτές του «Παράμεινε Υγιής» στη «Μαγική Πόλη»
«Η επόμενη σπουδαιότερη πόλη της Αμερικής» ανοίγει ξανά
Η «Όμορφη Πόλη» παραμένει υγιής
Οι προσευχές απαντήθηκαν στο «Εργαστήρι του Κόσμου»
Οι Εθελοντές Λειτουργοί της Scientology βοηθούν τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης της Νότιας Αφρικής
Οι Εθελοντές Λειτουργοί της Scientology βοηθούν ευάλωτους πληθυσμούς στη Νότια Αφρική
Οι Εθελοντές Λειτουργοί της Scientology παρέχουν ασφάλεια στον τομέα συγκοινωνιών
Τα Εργαλεία για τη Ζωή της Scientology στη Νότια Αφρική