ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Θεμελιώδους σημασίας για την Σαηεντολογία είναι η θεώρηση του Ανθρώπου ως πνευματικό ον. Στη Σαηεντολογία, το πνευματικό ον ονομάζεται θήταν. Ο όρος προέρχεται από το ελληνικό γράμμα θήτα και αντιπροσωπεύει τη «σκέψη» ή τη «ζωή» ή «το πνεύμα». Χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η σύγχυση με προηγούμενες έννοιες για την ψυχή. Ο θήταν είναι αθάνατος και έχει ζήσει –και θα συνεχίσει να ζει– μέσα από αμέτρητες ζωές.Ένα άτομο είναι ένας θήταν που έχει μια διάνοια και ο οποίος καταλαμβάνει ένα σώμα. Ο θήταν κινητοποιεί το σώμα και χρησιμοποιεί τη διάνοια.

Επίσης, θεμελιώδους σημασίας για την Σαηεντολογία είναι μια θεώρηση της ζωής, ως διαχωρισμένες ωθήσεις (παρορμήσεις) προς επιβίωση. Αυτά ονομάζονται δυναμικά και είναι οκτώ συνολικά.

Το Πρώτο Δυναμικό – είναι η ώθηση προς ύπαρξη ως ο εαυτός. Εδώ έχουμε την πλήρη έκφραση της ατομικότητας. Αυτό το δυναμικό μπορούμε να το ονομάσουμε Δυναμικό του Εαυτού.

Το Δεύτερο Δυναμικό – είναι η ώθηση προς ύπαρξη ως σεξουαλική δραστηριότητα. Αυτό το δυναμικό, στην πραγματικότητα, έχει δύο υποδιαιρέσεις. Δεύτερο Δυναμικό (α) είναι αυτή καθαυτή η σεξουαλική πράξη. Και Δεύτερο Δυναμικό (β) είναι η μονάδα της οικογένειας, που περιλαμβάνει την ανατροφή των παιδιών. Αυτό μπορούμε να το αποκαλέσουμε Δυναμικό του Σεξ.

Το Τρίτο Δυναμικό – είναι η ώθηση προς ύπαρξη σε ομάδες ατόμων. Κάθε ομάδα ή ένα τμήμα μιας ολόκληρης τάξης, μπορεί να θεωρηθεί ως τμήμα του Τρίτου Δυναμικού. Το σχολείο, η κοινωνία, η πόλη, το έθνος είναι το καθένα μέρος του Τρίτου Δυναμικού και το καθένα απ’ αυτά είναι ένα Τρίτο Δυναμικό. Αυτό το δυναμικό μπορούμε να το ονομάσουμε Δυναμικό της Ομάδας.

Το Τέταρτο Δυναμικό – είναι η ώθηση προς ύπαρξη ως Ανθρωπότητα ή η ορμή προς ύπαρξη της Ανθρωπότητας. Αν και μια φυλή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα Τρίτο Δυναμικό, όλες οι φυλές θα θεωρούνταν ως Τέταρτο Δυναμικό. Αυτό το δυναμικό μπορούμε να το ονομάσουμε Δυναμικό της Ανθρωπότητας.

Το Πέμπτο Δυναμικό – είναι η ώθηση προς ύπαρξη του ζωικού βασιλείου. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα έμβια όντα, είτε είναι φυτά είτε είναι ζώα: τα ψάρια στη θάλασσα, τα ζώα του αγρού ή του δάσους, το χορτάρι, τα δέντρα, τα λουλούδια ή οτιδήποτε είναι αυτό που η ζωή του δίνει πνοή άμεσα και όντας σε στενή σχέση μαζί του. Αυτό το δυναμικό μπορούμε να το ονομάσουμε Ζωικό Δυναμικό.

Tο Έκτο Δυναμικό – είναι η ώθηση προς ύπαρξη ως το φυσικό σύμπαν. Το φυσικό σύμπαν αποτελείται από Ύλη, Ενέργεια, Χώρο και Χρόνο. Στη Σαηεντολογία παίρνουµε το πρώτο γράµµα των αγγλικών λέξεων για την ύλη, την ενέργεια, το χώρο και το χρόνο (Matter, Energy, Space, Time) και φτιάχνουμε τη λέξη ΜΕΣΤ. Αυτό μπορούμε να το αποκαλέσουμε Δυναμικό του Σύμπαντος.

Tο Έβδομο Δυναμικό – είναι η ώθηση προς ύπαρξη ως πνεύμα ή η ορμή προς ύπαρξη των πνευμάτων. Καθετί το πνευματικό, με ή χωρίς ταυτότητα, υπάγεται στην κατηγορία του Έβδομου Δυναμικού.Αυτό το δυναμικό μπορούμε να το ονομάσουμε Πνευματικό Δυναμικό.

Το Όγδοο Δυναμικό – είναι η ώθηση προς ύπαρξη ως άπειρο.Αυτό μπορεί επίσης να ονομαστεί Υπέρτατο Ον.Ονομάζεται Όγδοο Δυναμικό επειδή το σύμβολο του απείρου, ∞, αν σταθεί όρθιο, δείχνει το ψηφίο 8. Αυτό το δυναμικό μπορούμε να το ονομάσουμε Δυναμικό του Απείρου ή του Θεού.

Συνήθως, οι Σαηεντολόγοι αποκαλούν τα δυναμικά με τον αριθμό τους.

Μια περαιτέρω εκδήλωση αυτών των δυναμικών είναι ότι μπορούν καλύτερα να απεικονιστούν ως μια σειρά ομόκεντρων κύκλων, όπου το Πρώτο Δυναμικό θα ήταν στο κέντρο και κάθε επόμενο δυναμικό θα ήταν διαδοχικά ένας κύκλος έξω απ’ αυτό. Σ’ αυτά τα δυναμικά υπεισέρχεται η έννοια του επεκτεινόμενου χώρου.

Το βασικό χαρακτηριστικό του ατόμου περιλαμβάνει την ικανότητά του να επεκτείνεται κατ’ αυτό τον τρόπο στα υπόλοιπα δυναμικά. Όταν, όμως, φτάσει κανείς στο Έβδομο Δυναμικό, στην ολότητά του, μόνο τότε θα ανακαλύψει το αληθινό Όγδοο Δυναμικό.

Ως ένα παράδειγμα της χρήσης αυτών των δυναμικών, ανακαλύπτουμε ότι ένα νεογέννητο μωρό δεν έχει αντίληψη πέραν του Πρώτου Δυναμικού. Καθώς όμως το παιδί αναπτύσσεται και τα ενδιαφέροντά του επεκτείνονται, τότε μπορούμε να δούμε ότι το παιδί επεκτείνεται και σε άλλα δυναμικά.

Για παράδειγμα, ένα άτομο που είναι ανίκανο να λειτουργήσει στο Τρίτο Δυναμικό είναι ταυτόχρονα ανίκανο να ανήκει σε μια ομάδα κι έτσι μπορούμε να πούμε ότι είναι ανίκανο να έχει κοινωνική υπόσταση.

Ως ένα επιπλέον σχόλιο σχετικά με τα οκτώ δυναμικά, κανένα απ’ αυτά τα δυναμικά, από το πρώτο ως το έβδομο, δεν είναι περισσότερο σημαντικό από οποιοδήποτε άλλο απ’ αυτά, όσον αφορά τον προσανατολισμό του ατόμου. Αν και τα δυναμικά δεν είναι ίσης σπουδαιότητας, το ένα με το άλλο, η ικανότητα ενός ατόμου να υιοθετεί την μπίινγκνες, (από την αγγλική λέξη being = να είμαι), την ντούινγκνες (από την αγγλική λέξη doing = να κάνω) και τη χέβινγκνες (από την αγγλική λέξη having = να έχω), κάθε δυναμικού είναι ένας δείκτης της ικανότητάς του να ζει.

Οι δυνατότητες και τα μειονεκτήματα των ατόμων μπορούν να γίνουν κατανοητά αν εξετάσει κανείς τη συμμετοχή τους στα διάφορα δυναμικά.