ΕΑΝ ΟΙ ΚΛΗΑΡ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΑ,
ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ;

Υπάρχουν πολλές ακόμη καταστάσεις επίγνωσης και ικανότητας πάνω από την κατάσταση του Κλήαρ στις οποίες μπορεί να φτάσει κανείς, διότι η κατάσταση του Κλήαρ χαρακτηρίζει μόνο το Πρώτο Δυναμικό.

Πέρα από το Κλήαρ βρίσκεται μια κατάσταση της ύπαρξης γνωστή ως Λειτουργικός Θήταν ή OT. Με τη λέξη Λειτουργικός εννοούμε «αυτός που είναι ικανός να ενεργεί και να χειρίζεται πράγματα» και με τη λέξη Θήταν εννοούμε «το πνευματικό ον, που είναι ο βασικός εαυτός». Η κατάσταση του ΟΤ επιτυγχάνεται από κάποιον μέσω μιας βαθμιδωτής σειράς βημάτων –όπου το κάθε βήμα είναι ελαφρώς πιο προχωρημένο από το προηγούμενο– και έχοντας αποκτήσει τη συγκεκριμένη ικανότητα που χαρακτηρίζει το καθένα από αυτά.

Όπως ο ίδιος ο Ρον Χάμπαρντ εξήγησε:

«Είναι δύσκολο για τον Άνθρωπο να συλλάβει ακόμη και την ύπαρξη αυτών των καταστάσεων. Δεν έχει κανένα γραπτό κείμενο γύρω απ’ αυτές ούτε και λέξεις που να τις περιγράφουν.

»Αλλά υπάρχουν.

»Αναζήτησέ τες και θα δεις.

»Όταν κάποιος αρχίσει ν’ ανεβαίνει, δε θα θέλει πια να σταματήσει. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είναι έντονα τα πρώτα σημάδια της ελευθερίας και η απόλυτη πραγματικότητά της».