ΟΙ ΩΝΤΙΤΟΡ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ;

Οι ώντιτορ διατηρούν και ακολουθούν έναν κώδικα δεοντολογίας που είναι γνωστός ως Κώδικας του Ώντιτορ. Ο Κώδικας του Ώντιτορ αποτελείται από κανόνες που ο ώντιτορ ακολουθεί επακριβώς, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι το άτομο που λαμβάνει ώντιτινγκ επιτυγχάνει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. Ο Κώδικας του ώντιτορ εξελίχθηκε μέσα από πολλά χρόνια παρατήρησης και αποτελεί τον κώδικα ηθικής που διέπει τη συμπεριφορά ενός ώντιτορ.

Το ώντιτινγκ έχει περισσότερη επιτυχία όταν ο ώντιτορ ενεργεί σύμφωνα με τον Κώδικα. Για παράδειγμα, ένας από τους στόχους του ώντιτινγκ είναι να αποκαταστήσει τη σιγουριά του πρηκλήαρ για την άποψή του. Γι’ αυτό, ο Κώδικας απαγορεύει ρητώς στον ώντιτορ να πει στο άτομο, στο οποίο κάνει ώντιτινγκ, τι θα πρέπει να σκέφτεται για τον εαυτό του ή να εκφέρει οποιαδήποτε γνώμη πάνω σ’ αυτό στο οποίο γίνεται ώντιτινγκ.

Το ώντιτινγκ θα πρέπει να διεξάγεται μέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους εμπιστοσύνης. Έτσι, όπως και με τους λειτουργούς των άλλων θρησκειών, ο Κώδικας του Ώντιτορ απαιτεί από τους ώντιτορ να διαχειρίζονται τις επικοινωνίες από τους ενορίτες με πλήρη εχεμύθεια.

Οι αρετές που μεταδίδει ο Κώδικας του Ώντιτορ είναι αυτές που θεωρούνται ως οι καλύτερες σε έναν άνθρωπο. Ένας ώντιτορ δείχνει καλοσύνη, στοργή, υπομονή και άλλες αρετές, ενώ παράλληλα βοηθά το άτομο που πρόκειται να λάβει ώντιτινγκ να αντιμετωπίσει τους τομείς που του έχουν προκαλέσει αναστάτωση ή δυσκολία.