ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ
ΠΡΙΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩ;

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έχει γράψει πολλές φορές για το γεγονός ότι το 50 τοις εκατό των κερδών του ατόμου από τη Σαηεντολογία προέρχονται από την εκπαίδευση και το 50 τοις εκατό από το ώντιτινγκ.Είναι πράγματι αδύνατον να ανέλθει κάποιος με επιτυχία στα ανώτερα επίπεδα της Σαηεντολογίας, χωρίς να έχει πάρει κάποια εκπαίδευση. Έτσι, για να πάρει κάποιος τα μέγιστα από τη Σαηεντολογία και για να υπάρξει η μέγιστη πνευματική πρόοδος, θα πρέπει κάποιος να προοδεύει στην εκπαίδευση, στον ίδιο ρυθμό που προοδεύει στο ώντιτινγκ.