ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΜΙΑ ΜΙΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Οι κύριες δραστηριότητες των Εκκλησιών και των μίσιον της Σαηεντολογίας είναι να εξυπηρετούν τις ανάγκες των μελών τους και να παραδίδουν τις θρησκευτικές υπηρεσίες της πίστης τους – όπως είναι το ώντιτινγκ και η εκπαίδευση της Σαηεντολογίας, οι Κυριακάτικες λειτουργίες, οι γάμοι, οι κηδείες, οι τελετές ονοματοδοσίας, καθώς επίσης και άλλες τελετές με παρόμοιο χαρακτήρα.

Οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας και οι μίσιον βοηθούν το άτομο να γίνει περισσότερο ικανό να βοηθήσει τον εαυτό του και να βοηθήσει άλλους. Αυτό γίνεται με την κατάρτιση και την παροχή συμβούλευσης.