ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ;

Όχι. Οι άνθρωποι είναι μοναδικοί, παρ’ όλα τα προβλήματα και τις παρεκκλίσεις που διαθέτουν από κοινού. Καθώς οι άνθρωποι απελευθερώνονται από αυτή την πλευρά της διάνοιάς τους, που λειτουργεί στη βάση ερέθισμα-απόκριση γίνονται όλο και περισσότερο ο εαυτός τους, πιο μοναδικοί, πιο ξεχωριστοί – περισσότερο ο εαυτός τους. Στην πραγματικότητα, το να αποκτά κάποιος περισσότερη επίγνωση και τη δυνατότητα να εκφράσει τη δική του μοναδική ύπαρξη όχι απλά ενθαρρύνεται, αλλά είναι και το αναπόφευκτο αποτέλεσμα όταν κάποιος ανεβαίνει τη Γέφυρα της Σαηεντολογίας. Η Σαηεντολογία επιπλέον διδάσκει κάποιον να διατηρεί την προσωπική του ακεραιότητα.