ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ;

Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας δεν επιβάλλει κάποια θέση γι’ αυτά τα θέματα. Είναι προσωπική επιλογή του ατόμου και οι ενορίτες της Σαηεντολογίας είναι εντελώς ελεύθεροι να αποφασίσουν από μόνοι τους.

Στη Σαηεντολογία, η αναπαραγωγή και η ανατροφή των παιδιών είναι ένα από τα Οκτώ Δυναμικά της ύπαρξης Τα ζευγάρια είναι ελεύθερα να αποφασίσουν το μέγεθος της δικής της οικογένειας και οι Σαηεντολόγοι παίρνουν αποφάσεις για τέτοια θέματα σύμφωνα με την κρίση τους όσον αφορά το μέγιστο καλό για τα δυναμικά τους.

Όπως περιγράφεται στη Διανοητική: Η Σύγχρονη Eπιστήμη της Πνευματικής Υγείας, ακόμη και οι προσπάθειες άμβλωσης είναι τραυματικές, και σωματικά, και πνευματικά για ένα αγέννητο παιδί, καθώς και για τη μητέρα. Η άμβλωση ως εκ τούτου είναι κάτι που συναντάς σπάνια μεταξύ των Σαηεντολόγων, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι ακόμη και ένα αγέννητο έμβρυο μπορεί να έχει ήδη καταληφθεί από ένα πνευματικό ον. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, η έκτρωση μπορεί να είναι μια διέξοδος αν υπάρχουν ανησυχίες για την υγεία της μητέρας ή άλλων προσωπικών παραγόντων. Η Εκκλησία δεν τάσσεται ποτέ υπέρ της άμβλωσης για τα μέλη του προσωπικού της Εκκλησίας ή για τους ενορίτες.