ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Η ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Η ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΗ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ;

Όχι. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κανόνας σχετικά με τη διατροφή, ούτε και γενικές απαγορεύσεις κατά του καπνίσματος ή της κατανάλωσης αλκοόλ. Ωστόσο, η Σαηεντολογία έχει έναν υποχρεωτικό κανόνα που απαγορεύει την κατανάλωση οποιουδήποτε αλκοόλ είκοσι τέσσερις ώρες πριν ή κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ώντιτινγκ ή της εκπαίδευσης. Οι συνέπειες του αλκοόλ θα καθιστούσαν αδύνατα τα οφέλη από τις θρησκευτικές αυτές υπηρεσίες.

Το κάπνισμα απαγορεύεται στις αίθουσες μαθημάτων ή κατά τη διάρκεια των συνεδριών ώντιτινγκ, δεδομένου ότι θα αποσπούσε την προσοχή τόσο του καπνιστή όσο και των υπολοίπων.