ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

Στη δεκαετία του 1970, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος στην προώθηση και στην αξιοποίηση του Νόμου για την Ελευθερία στην Ενημέρωση (FOIA), για να προστατεύσει όχι μόνο τα δικαιώματα των Σαηεντολόγων αλλά και όλων των πολιτών. Η Εκκλησία συμμετείχε σε μια μεγάλη δημόσια εκστρατεία εκπαίδευσης για να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν το Νόμο για την Ελευθερία στην Ενημέρωση (FOIA), για να γνωστοποιήσουν κακώς κείμενα και να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στην κυβέρνηση. Γι’ αυτό το σκοπό, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη σε πολλές περιπτώσεις στα πρώτα χρόνια εφαρμογής του Νόμου προκειμένου να καθιερωθούν κανόνες που θα υποχρεώνουν την κυβέρνηση να αποδείξει για ποιο λόγο κάποια έγγραφα εξαιρούνται και δεν υπάγονται στο Νόμο για την Ελευθερία στην Ενημέρωση (FOIA) και για να καθιερωθούν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι κρατικές υπηρεσίες θα υποχρεούνται να προσδιορίσουν ποια έγγραφα εξαιρούνται από τη γνωστοποίηση και για ποιους λόγους.

Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας και μεμονωμένοι Σαηεντολόγοι είναι σταθεροί υποστηρικτές της ελευθερίας στην ενημέρωση και έχουν παίξει βασικό ρόλο στην προσπάθεια να θέσουν σε ισχύ τη νομοθεσία για τη δημόσια πρόσβαση σε όλο τον κόσμο. Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας, θεωρώντας τις κυβερνήσεις υπόλογες, έχει χρησιμοποιήσει τους νόμους σχετικά με την Ελευθερία στην Ενημέρωση για να εκθέσει παρατυπίες κρατικών λειτουργών που διακυβεύουν τα δικαιώματα όλων.

Ευχαριστώντας για τις προσπάθειές της την Εκκλησία, ο Κουίνλαν Σία ο Νεότερος, Διευθυντής του Γραφείου Προσφυγής για την Ιδιωτικότητα και Ενημέρωση, του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υπό την προεδρία των Προέδρων Φορντ και Κάρτερ αναγνώρισε μαζί με την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών και το Σύλλογο Επαγγελματιών Δημοσιογράφων, ότι η Εκκλησία «προσπάθησε να ρίξει περισσότερο φως στην κυβέρνηση. Αυτοί –και άλλοι– έχουν εκδώσει δημοσιεύσεις για τον τρόπο χρήσης του Νόμου για την Ελευθερία στην Ενημέρωση, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και έχουν καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου σε πολλές ακροάσεις κάνοντας έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια».

Οι Σαηεντολόγοι δεν έχουν περιορίσει τη δράση τους σε αυτά τα θέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν η νομοθεσία για την Ελευθερία της Ενημέρωσης ψηφίστηκε στη Γαλλία (1978), στον Καναδά (1982), στην Αυστραλία (1982), στη Νέα Ζηλανδία (1983), στην Ιταλία (1991) και στο Βέλγιο (1991), τα μέλη της Εκκλησίας διαδραμάτισαν ζωτικό ρόλο για την καθιέρωση αυτών των νόμων.