ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΑΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ»
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΟΥΝ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ;

Οι λεγόμενοι «αποπρογραμματιστές» θα ήταν πιο σωστό να λέγονται «αποπροσωποποιητές» που απαγάγουν άτομα με σκοπό το κέρδος. Οι μέθοδοί τους περιλαμβάνουν την πλύση εγκεφάλου, τη φυλάκιση, τη στέρηση ύπνου και φαγητού και διάφορες μορφές βασανιστηρίων. Τέτοιες ενέργειες έρχονται σε σαφή αντίθεση εναντίον των αρχών που έχουν οι Σαηεντολόγοι κι επίσης έχουν αποδειχθεί ότι είναι αντίθετες προς το νόμο.