Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;

Όχι. Ο στόχος της Σαηεντολογίας, όπως τον εξέφρασε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είναι «Ένας πολιτισμός χωρίς παραφροσύνη, χωρίς εγκληματίες και χωρίς πόλεμο, όπου οι ικανοί θα μπορούν να προκόψουν, όπου τα έντιμα όντα θα μπορούν να έχουν δικαιώματα και όπου ο Άνθρωπος θα είναι ελεύθερος να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα».

Όπως είπε ακόμα ο Λ. Ρον Χάμπαρντ, «Δεν επιδιώκουμε επανάσταση. Επιδιώκουμε μόνο την εξέλιξη σε ανώτερες καταστάσεις ύπαρξης για το άτομο και για την κοινωνία».

Η Σαηεντολογία επιδιώκει τη βελτίωση και τη διόρθωση των κοινωνικών δεινών και οι Σαηεντολόγοι πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει ένας καλύτερος κόσμος με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι αποστολή της Σαηεντολογίας να σώσει τον κόσμο. Αποστολή της Σαηεντολογίας είναι να ελευθερώσει το άτομο.