ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΙΜΙΝΟΝ;

Κρίμινον σημαίνει «όχι έγκλημα» και είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα αποκατάστασης εγκληματιών στο οποίο χρησιμοποιούνται τεχνολογίες του Λ. Ρον Χάμπαρντ που βοηθούν τους καταδίκους να ανακτήσουν την υπερηφάνεια και τον αυτοσεβασμό τους. Σήμερα το Κρίμινον δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 2.000 φυλακές και βοηθά περίπου 100.000 κρατουμένους, μέσω μαθημάτων δι’ αλληλογραφίας ή παράδοση σεμιναρίων με εξαίρετα αποτελέσματα.

Το Κρίμινον παρέχει στους φυλακισμένους τις γνώσεις και τις ικανότητες να αλλάξουν τη ζωή τους και να γίνουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. Οι έγκλειστοι που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα του Κρίμινον δείχνουν εντυπωσιακή βελτίωση όσον αφορά την τήρηση των όρων της αποφυλάκισής τους – όπως χρηματική επανόρθωση, πληρωμή προστίμου και εργασία σε κοινοτικές υπηρεσίες. Το Κρίμινον είναι επίσης γνωστό γιατί οι απόφοιτοί του έχουν μηδενικό ποσοστό υποτροπών –αντί του 80 τοις εκατό του μέσου όρου– και έχουν εξαλείψει τη βία από ολόκληρα συγκροτήματα φυλακών. Το πρόγραμμα είναι τόσο επιτυχές, ώστε σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σωφρονιστικό σύστημα ολόκληρων χωρών.