ΓΙΑΤΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ;

Η Εκκλησία έχει πάει στα δικαστήρια σε πολλές χώρες για να προασπίσει το δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας. Στην Αυστραλία, για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, οι νομικές ενέργειες από την Εκκλησία οδήγησαν σε νίκη-ορόσημο για τη θρησκευτική ελευθερία γενικά.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Εκκλησία χρησιμοποίησε το Νόμο περί Ελευθερίας στην Ενημέρωση, προκειμένου να αποκτήσει έγγραφα δημοσίου ενδιαφέροντος ζωτικής σημασίας τα οποία καθιστούσαν υπόλογους τους κυβερνητικούς φορείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εκκλησία έχει χρησιμοποιήσει τα δικαστήρια για να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα των υλικών της ή για να διαφυλάξει τα δικαιώματα των μελών της. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το τελικό αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη θρησκευτική ελευθερία για όλους.